Apabila Qisas Ditegakkan Ke Atas Rasulullah SAW

Qisas Ditegakkan Ke Atas Rasulullah SAW, Manfaat Luar Biasa

Apabila Qisas Ditegakkan Ke Atas Rasulullah SAW, Ini Penjelasannya | Qisas adalah salah satu hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Qisas bermaksud dibalas kembali perbuatan seseorang,

Yang menyakitkan atau mencederakan atau membunuh seseorang yang lain. Maka dalam hadith ini diceritakan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga turut diqisas oleh salah seorang sahabat dalam beberapa kisah.

1. Diriwayatkan dari Usaid bin Hudhair bahawa seorang lelaki Ansar berkata: “Saat dia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa, tiba-tiba Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menusuk perutnya dengan kayu.”

Lelaki itu berkata: “Berikanlah aku hak untuk mengqisas (membalas kembali)!” Baginda bersabda: “Lakukanlah.” Lelaki itu berkata lagi: “Tuan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju (ketika ditusuk).”

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lantas melepas bajunya, namun lelaki itu memeluk dan mencium badan baginda seraya berkata: “Wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan.” (Sunan Abu Daud, no. 4547)

2. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahawa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membetulkan saf perang Badar dengan anak panah baginda, lalu baginda melalui depan Sawad bin Ghaziyyah, salah seorang sekutu Bani Ady bin An-Najjar.

Ketika itu safnya tidak lurus, kemudian baginda memukulkan anak panahnya ke perut Sawad lalu memerintahkan: “Luruskan barisanmu, hai Sawad!” Sawad pun berkata:

“Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, padahal engkau diutus Allah Taala dengan membawa kebenaran dan keadilan. Berilah aku kesempatan untuk membalasmu (qisas)!”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyedari hal itu dan terus menyingkapkan bajunya seraya bersabda: “Silakan engkau balas!” Sawad kemudian memeluk dan mencium perut Nabi. Baginda bertanya: “Apa yang mendorongmu melakukan ini, wahai Sawad?”

Sawad berkata: “Seperti yang engkau lihat ya Rasulullah, peperangan hampir terjadi. Aku ingin agar pada saat akhir aku denganmu, kulitku bersentuhan dengan kulitmu.”

Baginda shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian mendoakan kebaikan untuk Sawad. (Al-Bidayah Wan Nihayah, juz 4, hal. 271, karya Ibnu Katsir)

MasyaAllah tabarakallah! Pemimpin tertinggi Islam, yakni Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun juga turut patuh kepada hukum Islam, tiada kompromi walau baginda adalah utusan Allah,

Tetap memberikan hak kepada yang berhak. Inilah tauladan yang perlu dicontohi oleh setiap pemimpin Islam kini.

Ingatlah kalam Rasulullah yang mahsyur mengenai hukum Allah, baginda bersabda:

“Sesunguhnya orang-orang sebelum kalian menjadi binasa kerana apabila ada orang dari kalangan terhormat mereka mencuri, mereka membiarkannya.

Sebaliknya apabila ada orang dari kalangan rendah mereka mencuri, mereka menegakkan saksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.” (Sahih Bukhari, no. 3453, no. 3216, Sahih Muslim, no. 3196).

Sekian Terima Kasih.

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat

Leave a Reply