Hak Seorang Ibu Selepas Anak Lelakinya Berkahwin

Hak Seorang Ibu Selepas Anak Lelakinya Berkahwin

Hak Seorang Ibu Selepas Anak Lelakinya Berkahwin, Ini Penjelasannya | Berkahwin adalah salah satu Sunnah Rasul yang amat disyorkan, untuk membina keluarga sakinah adalah impian setiap orang.

Walau bagaimanapun, sebelum perkahwinan, seorang anak, lelaki dan perempuan, mempunyai tanggungjawab besar kepada ibu bapanya, terutama kepada ibunya.

Jika seorang anak perempuan berkahwin, dia akan menjadi hak suami. Ayah dan ibunya tidak lagi mempunyai hak untuk wanita itu. Walau bagaimanapun, untuk lelaki,

Kewajiban untuk melayani ibu tidak hanya hilang. Jadi walaupun dia sudah mempunyai isteri, dia tetap menjadi hak ibunya.

Kenapa ada perbezaan hak seorang ibu kepada anaknya yang sudah nikah? Bagaimanakah sebaiknya budak lelaki merawat ibunya selepas berkahwin, selain terus mencipta keluarga dengan isteri dan anak-anaknya? Semak ulasan berikut.

Khususnya atau sangat khusus, Islam menekankan hak ibu kepada anak biologi mereka. Kenapa tidak anak biologi?

Kerana perempuan dilepaskan selepas isteri seseorang. Manakala budak lelaki tidak dapat melarikan diri, walaupun dia sudah menikah.

Oleh itu, pengabdian seorang budak lelaki kepada ibu biologinya tidak pecah. Tetapi dedikasi puteri itu berpaling dan berpaling kepada suaminya.

Oleh itu, anak lelaki lebih melekat pada ibu mereka. Walaupun anak perempuan itu terpisah dari pengabdiannya kepada ibunya sendiri.

Lelaki mesti menghabiskan isteri dan anak-anak mereka dan mesti terus memberi perhatian kepada nasib ibu biologi mereka. Seorang lelaki dewasa, kemudian berkahwin,

Ibunya lebih berkuasa dari dirinya sendiri daripada isterinya. Kerana ibu lebih berhak kepada anak biologi mereka, kanak-kanak itu mesti cuba melindungi perasaan ibunya.

Jadi, bagaimana jika keperluan isteri dan keperluan ibu pada masa yang sama? Sekiranya kepentingan isteri dan minuman telah dipenuhi, maka isteri mempunyai keperluan lain yang tidak penting, maka kepentingan ibu harus diutamakan.

Itulah hak ibu kepada anak biologinya. Jadi isteri mesti sedar bahawa kepentingan ibu biologi suaminya adalah kepentingan kanak-kanak yang hampir mutlak. Kerana suami masih mempunyai kewajiban kepada ibunya.

Sekiranya isteri tidak menyedari peraturan Islam seperti ini, maka hubungan antara suami dan isteri boleh menjadi buruk. Oleh itu, adalah disyorkan kepada isteri untuk memahami sains agama.

Apabila melihat suaminya begitu patuh kepada ibu biologinya, seorang isteri mesti mencintainya.

Keistimewaan seorang ibu juga tergambar dari hadist Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah dan bertanya: “Ya Rasulallah, siapakah orang yang lebih berhak dengan kebaikanku?”

Jawab Rasulullah, “Ibumu.” Ia bertanya lagi, “Lalu siapa?” Jawabnya, “Ibumu.” Ia bertanya lagi, “Lalu siapa?” Jawabnya, “Ibumu.” Ia bertanya lagi, “Lalu siapa?” Jawabnya, “Ayahmu.” (Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah)

Ada seseorang yang datang, disebutkan namanya Muawiyah bin Haydah r.a., bertanya: “Ya Rasulallah, siapakah orang yang lebih berhak dengan kebaikanku?” Jawab Rasulullah saw: “Ibumu.” Dengan diulang tiga kali pertanyaan dan jawaban yang sama.

Pengulangan kata “ibu” sampai tiga kali menunjukkan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya dengan bagian yang lebih lengkap, seperti al-bir (kebajikan), ihsan (pelayanan).

Ibnu Al-Baththal mengatakan bahwa ibu memiliki tiga kali hak lebih banyak daripada ayahnya. Karena kata ‘ayah’ dalam hadits disebutkan sekali sedangkan kata ‘ibu’ diulang sampai tiga kali.

Hal ini dapat dipahami dari kondisi ibu ketika hamil, melahirkan, menyusui. Tiga hal ini hanya bisa dikerjakan oleh ibu, dengan berbagai penderitaannya,

Kemudian ayah menyertainya dalam tarbiyah, pembinaan, dan pengasuhan. Hal itu diisyaratkan pula dalam firman Allah SWT Surat Luqman ayat 14.

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah,

Dan menyapihnya dalam dua tahun—selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun—bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Allah menyamakan keduanya dalam berwasiat, namun mengkhususkan ibu dengan tiga hal yang telah disebutkan di atas. Sementara itu,

Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, demikian juga Ibnu Majah dan Al Hakim menshahihkannya dari Al-Miqdam bin Ma’di Kariba, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Sesunguhnya Allah swt. telah berwasiat kepada kalian tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ayah kalian, kemudian berwasiat tentang kerabat dari yang terdekat.”

Hal ini memberikan kesan untuk memprioritaskan kerabat yang didekatkan dari sisi kedua orang tua daripada yang didekatkan dengan satu sisi saja.

Menyenaraikan kerabat yang ada hubungan mahram daripada yang tidak ada hubungan mahram, kemudian hubungan pernikahan.

Ibnu Baththal menunjukkan bahwa urutan itu tidak memungkinkan memberikan kebaikan sekaligus kepada keseluruhan kerabat.

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran tentang ibu yang lebih diprioritaskan dalam berbuat kebaikan dari pada ayah.

Hal ini dikuatkan oleh hadits Imam Ahmad, An-Nasa’i, Al-Hakim yang menshahihkannya, dari Aisyah r.a. berkata: “Aku bertanya kepada Nabi Muhammad saw.,

Siapakah manusia yang paling berhak atas seorang wanita?” Jawabnya, “Suaminya.” “Kalau atas laki-laki?” Jawabnya, “Ibunya.”

Demikian juga yang diriwayatkan Al-Hakim dan Abu Daud dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita yang bertanya:

“Ya Rasulallah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susuku pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi pelipurnya.

Dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku, dan hendak mencabutnya dariku.” Rasulullah saw. bersabda, “Kamu lebih berhak daripada ayahnya, selama kamu belum menikah.”

Maksudnya menikah dengan lelaki lain, bukan ayahnya, maka wanita itu yang meneruskan pengasuhannya, karena ialah yang lebih spesifik dengan anaknya, lebih berhak baginya kerana kekhususannya ketika hamil, melahirkan, dan menyusui.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi sahabat tolong share ya agar lebih mengetahui kewajiban anak lelaki kepada orangtuanya meskipun sudah menikah.

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat