Tujuh Kelebihan Aisyah Yang Tidak Dimiliki Wanita Lain

Tujuh Kelebihan Aisyah Yang Tidak Dimiliki Wanita Lain

Tujuh Kelebihan Aisyah Yang Tidak Dimiliki Wanita Lain Yang Patot Kita Contohi | Aisyah radhiallahu anha berkata:

“Ada tujuh kelebihanku yang tidak dimiliki wanita lain kecuali kelebihan yang diberikan Allah kepada Maryam binti Imran.

Demi Allah, dengan mengatakan hal ini aku tidak bermaksud membanggakan diriku atas teman-temanku (isteri-isteri Rasulullah yang lain).”

Abdullah bin Shafwan bertanya: “Apa tujuh kelebihan itu wahai Ummul Mukminin?”

Aisyah menjawab:

1) Malaikat (Jibril) membawa imejku kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (dalam mimpi).

2) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku saat diriku berumur 7 tahun, lalu aku diserahkan serumah dengan baginda saat berusia 9 tahun. Baginda menikahiku saat aku perawan.

3) Baginda menerima wahyu ketika sedang berada dalam satu selimut denganku.

4) Aku adalah orang yang paling dicintai oleh baginda dan puteri dari orang yang paling baginda sayangi (Abu Bakr).

5) Allah menurunkan beberapa ayat-ayat Al-Quran kerana aku di saat umat hampir celaka kerananya.

6) Aku pernah melihat Jibril dan tidak ada seorang pun di antara isteri-isteri Rasulullah lainnya yang pernah melihatnya.

7) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal di rumahku pada saat tidak ada orang yang menguruskannya, selain diriku dan malaikat.

(Al-Haitsami berkata dalam kitab Majma’uz Zawaid, no. 15308, “Riwayat ini tercantum dalam kitab Ash-Shahih dengan ringkas sementara riwayat di atas dari Thabrani.

Para perawi dalam salah satu sanad riwayat Thabrani adalah perawi-perawi kitab al-Shahih. Rujuk juga riwayat Hakim, vol.4, hlm. 10. Hakim menyatakan hadis ini sahih dan al-Zahabi menyetujuinya)

BACA LAGI CERITA DIBAWAH

Sebab Doa Tidak Dikabulkan | Dikisahkan bahawa suatu hari Ibrahim bin Adham melintas di pasar Bashrah,

Lalu orang-orang berkumpul mengerumuninya seraya berkata, “Wahai Abu Ishaq, apa sebab kami selalu berdoa namun tidak pernah dikabulkan?”

Dia menjawab, “Kerana hati kalian telah mati oleh 10 hal:

1. Kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-Nya.

2. Kalian mengaku cinta Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam tetapi meninggalkan sunnahnya.

3. Kalian membaca al-Quran tetapi tidak mengamalkannya.

4. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala tetapi tidak pernah pandai mensyukurinya.

5. Kalian mengatakan bahawa syaitan itu adalah musuh kalian tetapi tidak pernah berani menentangnya.

6. Kalian katakan bahwa syurga itu adalah haq (benar adanya) tetapi tidak pernah beramal untuk menggapainya.

7. Kalian katakan bahawa neraka itu adalah haq (benar adanya) tetapi tidak mau lari darinya.

8. Kalian katakan bahawa kematian itu adalah haq (benar adanya) tetapi tidak pernah menyiapkan diri untuknya.

9. Kalian bangun dari tidur lantas sibuk memperbincangkan aib orang lain tetapi lupa dengan aib sendiri.

10. Kalian kuburi orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kalian tetapi tidak pernah mengambil pelajaran dari mereka.”

(Mi’ah Qishshah Wa Qishshah Fii Aniis ash-Shaalihiin Wa Samiir al-Muttaqiin karya Muhammad Amin al-Jundi, Juz. II, hlmn. 94)

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat

Leave a Reply